Till startsidan

Lite information till dig som har en Styrélius elfiol.

Instrumentet har ett mikrofonsystem vilket ger det en klang som inte hörbart skiljer sig från den klang som kommer ur en el-förstärkt akustisk fiol. Detta är möjligt tack vare att mikrofonsystemet är uppbyggt kring en tonplatta (den upphöjning stallet står på).
Tonplattan är en akustisk konstruktion bestående av en avstämd granplatta med integrerad mikrofon. Tillsammans med stallet utgör tonplattan elfiolens hjärta och känsliga del. Stallets position på tonplattan är kritisk för klangkaraktären. Tonplattan har en grund men klart synlig fördjupning. Stallet ska stå i denna fördjupning. Med rakt stående stall blir då mensuren (fria stränglängden mellan stall och översadel) 325 mm.


Instrumentet är försett med Prim strängar, medium(grön).

Hakhållaren är med avsikt enklast tänkbara eftersom de flesta föredrar att byta ut den mot en personligt utprovad. Med en enkel justering så passar axelstödet Resonans ½-fiol. Sådant kan tillhandahållas.

Elfiolen är utrustad med volymkontroll och ansluts till lågnivåingången på en förstärkare avsedd för akustiska instrument eller sång. Inte till en elgitarrförstärkare eftersom ljudet i en sådan brukar förvrängas för mycket. Olika förstärkare har olika karaktär. Därför rekommenderas
att ansluta elfiolen till en förförstärkare med 4-5 bands equalizer så att klangen kan anpassas till
aktuell effektförstärkare.