Till startsidan

Lite information till dig som har en Styrélius elfiol.

Instrumentet har ett mikrofonsystem vilket ger det en klang som inte hörbart skiljer sig från den klang som kommer ur en el-förstärkt akustisk fiol. Detta är möjligt tack vare att mikrofonsystemet är uppbyggt kring en tonplatta (den upphöjning stallet står på).
Tonplattan är en akustisk konstruktion bestående av en avstämd granplatta med integrerad mikrofon. Tillsammans med stallet utgör tonplattan elfiolens hjärta och känsliga del. Stallets position på tonplattan är kritisk för klangkaraktären. Tonplattan har en grund men klart synlig fördjupning. Stallet ska stå i denna fördjupning. Med rakt stående stall blir då mensuren (fria stränglängden mellan stall och översadel) 325 mm.


Instrumentet är passivt vilket innebär att det inte har någon inbyggd förförstärkare. Således behövs inget batteri för att det ska fungera. Detta är möjligt tack vare tonplattans konstruktion som ändå ger en mycket stark utsignal.

Hakhållaren som följer med är med avsikt enklast tänkbara eftersom de flesta föredrar att byta ut den mot en personligt utprovad. Ett axelstöd som är justerbart i bredd krävs.

Elfiolen är utrustad med volymkontroll och ansluts till lågnivåingången på en förstärkare avsedd för akustiska instrument eller sång. Inte till en elgitarrförstärkare eftersom ljudet i en sådan brukar förvrängas för mycket.