Till startsidan               T r u m m o r
                                till tidig musik
Trummorna är gjorda som laggkärl. Ett större antal ribbor av bok är hoplimmade till en trumkropp. Skinnet är av kalv och repet av hampa.
Jag gör inte några exakta kopior av existerande instrument. Däremot har jag valt en byggteknik som tekniskt sett är enkel och som var väl känd under medeltid och renässans. Det är också min ambition att bygga trummor som passar ihop med övriga instrument i renässansensemblen både till klang och utseende.

 
*
 
Trummorna kan spännas och vid behov stämmas. Stämintervallet är cirka en kvart.
Tamburinen har bjällror istället för skivor vilket ger en mjukare klang. Skinnet är limmat.
 

Till trummorna hör en trumstock.
Skötselanvisning


                        
P r i s e r
  
          
 
                    diameter x höjd  (cm)           pris  sek
 
        Sidotrumma      31 x 53                             4.300:-
 
        Sidotrumma      25 x 23                              3.500:-
             
        Handtrumma     31 x 10                             2.500:-
 
        Handtrumma     20 x 8                              1.950:-
 
       Tamburin           20 x 6                                950:-   

trummor till tidig musik
 Bygge av stora sidotrumman i fem steg:

trummor till tidig musik
  Lyssna på musik där trummorna   används: www.quodlibet.se